44 DEGREES online art magazine -issue– PORTRAIT


Participants

1 ESTHER NAOR

2 EDNA SEGEV

3 RUTEA S. NOY

4 NINO HERMAN

5 SHIFRA LEVYATHAN

6 TAMMY MIKE LAUFER

7 H. SAMAREL

8 ANNA OSTROVSKI

9 KEREN KOZ

10 ORLY EYAL LEVY

11 MERAV NAOR-WEINSTOCK

12 ORIT ZUCKERMAN

13 DIKLA LAOR

14 YAEL CAFFREY‏

15 SERGIO DANIEL CHERTKOFF

16 YACOV GABAY

17 AVIVA WAKSHLAK WEISER

18 CHAVA EPSTEIN

19 HANNA WATTS

20 SMADAR LOMNITZ

21 HEDVA MIZRAHI

22 DALIA SEGEV

23 MICKY HAREL

24 OFRA BEN-NATAN

25 DVORA ASHKENAZI

26 LUBOV MESHULAM LEMKOVITCH

27 NURIT SHANY

28 HENRYK ROSTOWICZ

29 GRASYA STRUMZA

30 UDI SALMANOVICH

31 ILAI RAZ

32 OR RAVIV

-----------------------------------------------------

http://issuu.com/44degrees/docs/44degrees-8/1?e=7516406/4589053